Střešní poklopy

Poklop na střechu z modifikovaných pásů

Jedná se o požární a údržbový průlez sloužící pro přístup ze střechy na půdu. Velikost průlezu je 600 × 600 mm. Příruba o velikosti 150 mm je upevněna horkým bitumenem mezi dvě vrstvy.

Poklop na taškovou střechu

Jedná se o požární a údržbový průlez sloužící pro přístup ze střechy na půdu. Velikost průlezu je 600 × 600 mm. Určen pro dvouvlnné betonové tašky o šířce 330 mm.