Střešní průchodové prvky

Průchodový prvek - betonová taška (BRAMAC)

Nahrazuje jednu dvouvlnnou betonovou tašku o šířce 330 mm a výšce vlny je 27–40 mm. Délka průchodu je 440 mm. Součástí balení je spojovací materiál a utěsňovací tmel.

Průchodový prvek - DECRA

Prvek je používaný pro střechy Decra. Šířka jednoho průchodového prvku je 290 mm a délka 374 mm. Připevňovací šrouby a těsnění k podkladu jsou přiloženy.

Průchodový prvek - Eliitti

Prvek je určen pro profilované kovové střechy, například Elite, EuroElite, Elita, Diplom, Diplomtak a podobné profily. Šířka průchodového prvku je 242 mm a délka 315 mm. Připevňovací šrouby a těsnění k podkladu jsou přiloženy.

Průchodový prvek - Eternit B9

Pro vláknocementové střechy, které mají šířku vlny 177 mm a výšku 57 mm (profil B9). Šířka průchodového prvku je 480 mm a délka 620 mm.

Průchodový prvek - MAXI

Prvek je určen pro profilované kovové střechy, například Maxi, Monterey, Gerlach, Plus, Gracja, Nova, Scanpanna a podobné profily. Šířka průchodového prvku je 247 mm a délka 330 mm. Připevňovací šrouby a těsnění k podkladu jsou přiloženy.

Průchodový prvek - profilované plechy (Univ.)

Je vhodný pro různé profilované plechy s rozdílnou výškou i tvarem vlny. Gumové utěsnění má hliníkovou obrubu, která je tvarovaná dle tvaru plechu a která zajišťuje vodotěsnost. Minimální délka profilované střešní tašky by měla být 350 mm. Součástí balení je spojovací materiál a utěsňovací tmel.

Průchodový prvek - univerzální taška

Je určen pro všechny taškové střechy z pálených, keramických, betonových (jedno i dvou-vlnných) plochých tašek. Délka je 532 mm a šířka 400 mm. Těsnění je na horní straně, konzola na spodní straně. Součástí balení je spojovací materiál a utěsňovací tmel.

Průchodový prvek – vittinge 1 vlna, 2 vlny

Pro jedno a dvou-vlnné pálené střešní tašky. Součástí balení je spojovací materiál a utěsňovací tmel.

Průchodový prvek pro střechy z modifikovaných pásů

Těsnící manžeta parozábrany

Těsnění je instalováno do střešních latí. Zabraňuje vodě zatékat do izolačního materiálu.

Vysoký průchodový prvek

Je používaný pro krytiny z modifikovaných pásů. Je instalován mezi dvě vrstvy modifikátu. Šířka obruby je 150 mm a výška komínku je 200 mm. Set může být použit pro střechy se sklonem menším než 1:5 (11,5°).

XL Průchodový prvek - Betonová taška

Průchodový prvek nahrazuje jednu dvouvlnnou betonovou tašku, přičemž šířka tašky je 330 mm a výška vlny je 27-40 mm. Délka průchodu je 810 mm. Připevňovací šrouby a těsnění k podkladu jsou přiloženy.

XL Průchodový prvek - Classic

Tento prvek může být použit jak na skládané krytiny i střechy z modifikovaných pásů. Průchodový prvek Classic je montován po dokončení střechy. Šířka průchodového prvku je 347 mm a délka je 550 mm. Připevňovací šrouby a těsnění jsou součástí balení. Použijte těsnící směs, pokud prvek instalujete na střechu z modifikovaných pásů.

XL Průchodový prvek - Profilované plechy (Univ.)

Tento prvek je určen pro profilované kovové střechy. Je instalován tak, že horní hrana zůstane pod hřbetem překryvu a spodní strana a boky budou seříznuty podle profilu. Šířka průchodového prvku je 500 mm a délka 1 040 mm. Připevňovací šrouby a těsnění k podkladu jsou přiloženy.

XL Těsnící manžeta parozábrany

Je instalována do střešních latí. Zabraňuje zatékání vody do izolačního materiálu.

XL Vysoký průchodový prvek

Prvek je používaný pro modifikované pásy. Je instalován mezi dvě vrstvy modifikátu. Výška komínku je 300 mm. Průchodový prvek je určen pro střechy se sklonem menším než 1:5 (11,5°).